Handige links

Handige links

Hieronder een overzicht van een aantal interessante of handige links.

Gedragscode  Zwembranche
De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden.

Website: http://gedragscodezwembranche.nl/

Nationale zwemdiploma’s
De Nationale Raad Zwemveiligheid toetst de bij haar aangesloten zwemlesaanbieders op kwaliteit.

Website: www.allesoverzwemles.nl

ENVOZ voor (vak)opleidingen en zwemdiploma’s
ENVOZ is het opleidingsinstituut voor de Nederlandse Zwembranche. Zij hebben inmiddels 50 jaar ervaring in het opleiden van zwemleraar en zwemjuf.

Website: www.envoz.nl

Heel Nederland zwemveilig
Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren.

Website: www.nrz-nl.nl

Vertrouwenspunt Sport
Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Website: www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Zwembad De Kupe
Zwembad de Kupe in Buitenpost.

Website: www.dekupe.nl

Sport Fryslan
Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager zijn om Fryslân in beweging te krijgen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. Kortom; wij werken samen met alle inwoners van Friesland.

Website: www.sportfryslan.nl

 

Acties

Aquarius Zwemopleidingen biedt verschillende acties, o.a.:

  • Grote gezinnenkorting
  • Ouderkorting
  • Combinatie korting
  • Gratis proefles

NRZ banner

Kantooradres

Aquarius Zwemopleidingen
De Wal 29
9269 RA
Veenwouden
Telefoon: 0511 - 47 29 87

Spreekuur

Het telefonisch spreekuur is op

  • woensdag van 10.00 – 12.00 uur.
  • vrijdag van 9.30 – 11.30 uur.

Onze Algemene voorwaarden